Теодора Петкова

Теодора Петкова е един от водещите автори на съдържание за уебпространството в България. Завършила класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски”, тя дълго време крие творческия си талант зад титли като “преподавател по латински”. От 2010 год. започва пътешествието си в света на създаването на съдържание. В момента живо се вълнува от бъдещето на мрежата и живота на текстовете и данните в нея, както и създаването на Semantic Web.

The Brave New Text e първата издадена книга на Теодора Петкова.