За Фо

За литературата и хората. За връзките, които ни обвързват и оплитат, за думите, с които мечтаем и страдаме. Фо е издателство, което публикува книги, които задават въпроси – въпроси за ролята ни като хора, едновременно изграждащи светове и разрушаващи ги.

Издателство „Фо“ започна издаването на следните поредици: „Завръщания“ , посветена на символичните завръщания на поети и писатели в нашето литературно пространство, „Космоси“ или „Мултиверсум“, включваща издания на съвременна поезия и проза, философски осмисляща различното – култура, минало, бъдеще.

Създатели на Фо са писателите Георги Тенев и Цвета Софрониева заедно с културния център FOX book café