Резиденцията

 

Резиденцията е роман на Георги Тенев. Романът е носител
на наградата “Хеликон” за 2021 год.

В средата на 21 век държавата е разделена на Планинска република и Свободна зона.
В свят на забрани и репресии само мистическото учение Рилски урок може да
спечели умовете и сърцата на младежите. Преследването и изтребването на тази
секта е задача на върховния прокуратор.

Струва ми се, че думата, която най-добре
описва този роман, е
неизбежност: бъдещето като неизбежно минало, затварящо
кошмарната спирала на времето, в което сме живели, живеем и ще живеем завинаги.

Георги Тенев разказва стремително, дълбоко, гъсто и вдъхновено – с майсторството на
писател, който знае как. С вярата на човек, който има какво да каже и не се бои
да го изрече така, че просто да бъде чуто, да отекне
– Елена Алексиева